Skip to main content

Identitetspolitiken är den nya kollektivistiska offerkulturen – UNT

Många inom det svenska etablissemanget hyllar och uppmuntrar aktivister som protesterar mot vad de kallar den strukturella rasismen i samhället. På högst tveksamma grunder vill man sätta bilden av ett Sverige där minoritetsgrupper av olika slag blir förtryckta och att samhället har en plikt att positivt särbehandla dessa grupper. Tillhörigheten till en undergrupp i samhället görs allt mer betydelsefull, på bekostnad av den överbryggande samhörigheten i vårt land.

Läs hela debattartikeln här: https://unt.se/bli-prenumerant/artikel/5re879zr