Skip to main content

Ilan Sadé (MED): Tid för frihetlig höger – Nyheter Idag

”Att borgerligheten i Sverige har varit så förbehållslöst positiv till överstatliga maktstrukturer, samtidigt som den har försvagat nationen genom en ansvarslös invandringspolitik, är och förblir ett gigantiskt misstag. I stället måste vi inse att frihet och nationsbaserade styrelseformer hänger ihop. Centralisering av makt på global nivå är ingenting att eftersträva” skriver Medborgerlig Samlings partiledare Ilan Sadé.