Skip to main content

Ilan Sadé om anslag till riksdag och regering – Artikel Altinget

MED har effektivisering av statsförvaltning som en stor valfråga och vill  generellt sett fördela mindre pengar till statliga myndigheter, men vill ändå öka anslaget till regering och riksdag med 10 procent.