Skip to main content

Insänt: En ny migrationspolitik för Sverige – Insändare Lokaltidningen Mellanskåne

När ett nytt parti går ut och lanserar sitt migrationspolitiska program är det på sin plats att presentera partiet. Vi är det vi heter – en Medborgerlig Samling för en ny borgerlig politik för Sverige. Vi anser att en sådan är nödvändig. Det återspeglas i vårt migrationspolitiska program, där vår utgångspunkt är att arbetskraftsbehov och integrationsförmåga ska styra invandringen. Minskade förmåner och krav på egen försörjning är viktiga delar.