Skip to main content

Jordan Peterson förtjänar bättre än Per Svenssons nålstick – Debatt Nyheter Idag

Petersons budskap om kompetensens värde provocerar tyckarmakten, men rollen som Sveriges intelligente Peterson-kritiker är fortfarande ledig, skriver Oskar Hagberg, lokalordförande MED Lund.