Skip to main content

Ju fler politiker desto större avstånd till medborgarna – Debattartikel GT

MEDs Per Lindström skriver i GT om hur mängden politiker driver upp kostnaderna för administration. Pengar som egentligen borde gå till vården. Exemplet är Västra Götalandsregionen men det ser likadant ut i alla landsting och regioner. ”Varje politisk styrelse och nämnd drar med sig en betydligt större kostnad i form av administration, tjänstemän som ska förse den politiska styrelsen med beslutsunderlag och kommunicera ut de beslut som fattas.