Skip to main content

Kommunen vilseleder Skolverket – Debatt Eskilstuna-Kuriren

Enligt Eskilstuna kommuns egna siffror har man lyckats fantastiskt bra med att från 2016 till 2017 minska barngrupperna från 18,9 barn till 15,5. Men dessa siffror speglar inte verkligheten – skriver Åsa Tallroth och Kenth Reinelius, MED Eskilstuna.