Skip to main content

Konkurrensen i politiken är satt ur spel – Dagens Samhälle

Väljarna får inte veta vilka alternativ de har, anser företrädare för Medborgerlig Samling, som pekar på de hinder som nya partier möter.