Skip to main content

Kris eller systemfel på arbetsmarknaden? – Realtid

Sveriges sysselsättningsproblem är betydligt större än som framgår av den officiella arbetslöshets- och sysselsättningsstatistiken. Det skriver Lennart Göranson, marknadspolitisk talesperson för Medborgerlig Samling.