Skip to main content

Kulturskymning om nytt parti får bestämma – Ledare GT

De nya partiet Medborgerlig Samling vill omfördela 500 miljoner från kulturen till vården – inte nödvändigtvis imponerande för ett stort segment av borgerliga väljare som ser inte minst den institutionella kulturen som ett stort borgerligt kärnvärde, skriver Csaba Perlenberg.