Skip to main content

Laddade åsikter paketeras om till fakta – Debatt Svenska Dagbladet

Betydligt viktigare än exakta ordval är att belysa den friktion som uppstår när forskare idag tränger allt längre in i gråzonen mellan fakta och åsikter, skriver Claes Andersson, Josefin Utas och Alexander Bard i en replik till Inti Chavez Perez.