Skip to main content

Landet konsensus och konflikterna

Det sägs att i Sverige tycker alla likadant. Men hur går det till när en mångfald av åsikter i landet över en natt konvergerar i en tyst överenskommelse om att konflikterna är bilagda? Och kommer det verkligen att fungera även för den nyligen uppblossade frågan om Hamas och Israel? frågar sig Lennart Göranson.