Skip to main content

Låt länsstyrelserna ta över kontrollen av fastighetsmäklare – Debattartikel Realtid.se

Fastighetsmäklarinspektionen kommer att utlokaliseras till Karlstad den 1 december. De anställda har genom sina fackliga organisationer förgäves klagat hos Arbetsdomstolen mot kravet att flytta med eller säga upp sig. Men det finns andra lösningar än en utlokalisering, skriver Lennart Göranson, marknads- och konsumentpolitisk talesperson för Medborgerlig Samling.