Skip to main content

Låt Public Service utbilda i yttrandefrihet – publicera karikatyrerna – Nyheter Idag

De skattefinansierade mediebolagen SVT, SR och UR hävdar att de verkar i ”allmänhetens tjänst”. När nu yttrandefriheten utmanas av islamister har regeringen ett utmärkt tillfälle att visa att alla de miljarder som plöjs ner i företagen varje år gör nytta. Låt Public Service producera en informationsfilm om yttrandefrihet där karikatyrerna ingår, skriver Lena Malmberg, Medborgerlig Samling.