Skip to main content

Låt Säpo få de verktyg som behövs för brottsbekämpning – Bohusläningen

Chefen för säkerhetspolisen (SÄPO) Klas Friberg säger upprepade gånger i en radiointervju att han vill upplysa oss om ett EU-direktiv som han oroas över. Det är inte direktivet i sig som är problematiskt utan att Friberg är orolig för att regeringen ska besluta om att frångå det. Säpo-chefen skriver även en artikel i DN om detta.