Skip to main content

Mångkultur en återvändsgränd – Debattartikel i Borås Tidning

Ett land varken kan eller ska inrymma alla möjliga samhällsordningar parallellt. Sverige som land behöver stå stadigt i ett antal grundläggande värderingar och inte rucka på dessa, menar företrädare för Medborgerlig Samling.