Skip to main content

Maten kommer inte att räcka om det blir kris – Debattartikel Kristianstadsbladet

Sveriges skattebetalare och medborgare klarar inte mer än 1-7 dagar innan maten är slut om en kris inträffar. Vi saknar lager av drivmedel och mat. Vi måste agera för att ha en livsmedelsproduktion som fungerar i Sverige.