Skip to main content

MED: ”Dags att lägga ner public service”

”Publiken har redan till stor del övergett såväl radio som TV och hittar numera sin information via andra, fria, medier och på andra teknikplattformar online. Det är orimligt att skattebetalarna ska tvingas betala för TV- och radiokanaler som väljer att inte uppfylla sitt uppdrag att spegla just den åsiktsmångfald som SVT och SR säger sig värna” skriver Anna Danieli och Lena Malmberg, Medborgerlig Samling.