Skip to main content

MED: Gör om arbetsmarknadspolitiken i grunden – Debatt Altinget

Lägg ned Arbetsförmedlingen, låt medlemmarna finansiera arbetslöshetskassorna, och gör arbetsmarknaden mer flexibel,  skriver Lennart Göranson för Medborgerlig Samling (MED).