Skip to main content

Medborgarnas skepsis gentemot partistöd är sund

Etablerade politiska partier i Sverige får mycket resurser från skattebetalarna. Det är då helt normal att medborgarna inte vill subventionera partierna ännu mer. Dessutom är nuvarande partistödet problematiskt, skriver Ilan Sadé (Med).