Skip to main content

Medborgerlig Samling och Laholmspartiet osams om äldreomsorgen

  • Det är brist på platser i äldreomsorgen i Laholms kommun, och hur man ska minska vårdkön är partierna Medborgerlig Samling och Laholmspartiet oense om.
  • ”Överlåt investeringarna till privata bolag, då krävs ingen skattehöjning”, säger Karl-Fredrik Klinker (MED).
  • ”Kommunen ska ansvara för äldreomsorgen och skattehöjning är oundviklig”, säger Bertil Johansson (LP).