Skip to main content

Medborgerlig Samlings program bäst för akademisk frihet – Artikel Academic Rights Watch

Medan andra partier förordar fortsatt politisk och ideologisk kontroll av forskning och utbildning sticker Medborgerlig Samling ut med ett program som radikalt bryter med den politik som gjort att Sverige nu ligger på europeisk bottennivå vad gäller akademisk frihet, står det på ARW:s hemsida.