Skip to main content

Nämndemannasystemet närmar sig vägs ände

”Det som har hänt i Hovrätten för Västra Sverige är alltså att det politiska parti som en gång nominerade nämndemännen så att de valdes av regionfullmäktige nu har bestraffat dem för deras påstått konstiga dömande. Kan dömandet bli mycket mer politiserat än så?” skriver Ilan Sadé om efterspelet till den uppmärksammade ”snippan”-domen.