Skip to main content

Nej till föreslagen plats för ny förskola på Hamre IP – VLT

Byggnadsnämnden i Västerås kommun har planer på att bygga en ny förskola vid Hamre IP:s grusparkering (längs med Hamregatan). Byggnadsnämnden ställer sig positiva till planerna tack vare en stor efterfrågan av förskolor i området.