Skip to main content

Oförsvarbart att ge nyanlända förtur till populära skolor – GP

Reaktionerna blev med rätta starka, när besked om ofrivillig flytt till skolor utanför närområdet i förra veckan nådde förtvivlade elever och föräldrar. Att barn i grundskolan ska behöva lämna hem, syskon och kompisar och ha restider på uppåt två-tre timmar fram och tillbaka till en annan stadsdel är inte försvarbart, skriver Staffan Gunnarson, Medborgerlig samling.