Skip to main content

Partistödet är ett hot mot demokratin – Insändare Nerikes Allehanda

Camilla Grepe, Medborgerlig Samling, menar att partistödet är skadligt för demokratin.