Skip to main content

Politiker ska inte utse varandra till utredare – Debatt Svenska Dagbladet

Tillsättningarna av politiker som utredare speglar den farsot som drabbat Sverige på så många områden: den bristande respekten för kunskap, skriver Josefin Utas, demokratipolitisk talesperson, Medborgerlig Samling.