Skip to main content

Politisk karriär premieras vid tillsättningar – Debatt Hallandsposten

Lång och trogen partipolitisk tjänst premieras med karriärvägar som av allt att döma verkar stängda för de som faktiskt sitter på den formella kunskapen. Det skriver två politiker från Medborgerlig Samling.