Skip to main content

”Redogör för fakta om vapen, ministern!” – Debatt Svensk Jakt

Det vore hedervärt om justitieminister Morgan Johansson kunde redogöra för vilka svenska tjänstemän som deltog i förarbeten till EU:s vapendirektiv i Bryssel, skriver Kai Rämö, försvarspolitisk talesperson för MED.