Skip to main content

Regeringen vilseleder om häktning vid vapenbrott – Altinget

Olagligt innehav av skjutvapen ska dömas som grovt vapenbrott. I nuläget ger politikerna sken om att vapenlagarna är striktare än vad de är, skriver partiledaren för Medborgerlig samling.