Skip to main content

Så bör Nynäshamn utvecklas som hamnkommun – Nynäshamns Posten

Nynäshamn ska vara en modern och levande hamnstad där hav och sjö är en naturlig del av staden. Fartyg och båtar bör självklart ses som ett naturligt kommunikationsmedel. Vattenytorna bör användas mer än nu och med fokus på att förbättra kommuninvånarnas livskvalitet.