Skip to main content

Sadé: Därför bör inte ordningslagen ändras

”Regeringen är helt uppenbart på väg att inskränka demonstrationsfriheten och indirekt yttrandefriheten med hänsyn till hot från den muslimska världen. Påtryckningar och aggressiva uttalanden är således effektiva för att Sverige ska vackla när det gäller yttrande- och demonstrationsfriheten inom de egna gränserna. Det är en katastrofal signal” s…