Skip to main content

Sadé: Stor riksdag med anonyma ledamöter gynnar inte demokratin – Slutreplik Altinget

SLUTREPLIK. Riksdagen är full av anonyma partigängare. Anpassa utskottsarbetet efter antal ledamöter, skriver Ilan Sadé, partiledare för Medborgerlig Samling (MED), i slutreplik till Tuve Skånberg, Kristdemokraterna (KD).