Skip to main content

Satsning på sommarjobb prövas i domstol – SR

Eskilstuna kommuns nya satsning på riktade sommarjobb till unga från socialt och ekonomiskt utsatta förhållanden ska prövas i domstol efter att en överklagan lämnats in till Förvaltningsrätten från det liberalkonservativa partiet Medborgerlig samling.