Skip to main content

Skattepengarna måste ingå i en plan som är långsiktig – Lokaltidningen STO

Med anledning av lördagens ledare i frågan om Stenungsunds resecentrum från redaktören, vill vi inom Medborgerlig Samling Stenungsund lämna följande replik. Redaktören har enligt vår mening väldigt väl fångat upp den starka reaktion som blossat upp hos Stenungsunds medborgare rörande kommunens hantering av frågan resecentrum.