Skip to main content

Statligt stöd för korttidsarbete snedvrider konkurrensen – Debatt Altinget

I en marknadsekonomi bör marknaden, inte myndigheter, avgöra vilka företag som är livskraftiga och vilka som bör lämna marknaden, skriver Mikael Ståldal och Lennart Göranson, Medborgerlig Samling.