Skip to main content

Stöd till de som verkligen har behovet

”Sverige har blivit ett land där alltför få klarar att försörja sig själva och sin familj utan bidrag från det gemensamma”, det skriver politiker i Medborgerlig samling.