Skip to main content

Stryp bidragen till extremisterna – Nyheter Idag

Allt för ofta går skattebetalarnas pengar till extrema antidemokratiska organisationer. Strösslandet av bidrag över islamister, nazister och autonoma vänsterextremister måste upphöra. Det handlar inte bara om att inte göda dessa mörkermän. Utan också om att visa respekt och med försiktighet använda de pengar som medborgarna betalat in i skatt, skriver Edward Nordén och Fredrik Körner, Medborgerlig Samling.