Skip to main content

Svenska politiker ger sitt tysta medgivande när Big Tech stryper debatten – Nyheter Idag

Donald Trumps Twitterkonto raderades över en natt. Samtidigt är diktatorer och extremister kvar. Twitters godtyckliga avgränsningar av vad som får sägas och av vem det får sägas är oseriöst och dessutom något som på ett fundamentalt sett påverkar möjligheterna till fri opinionsbildning och debatt. Svenska partier från höger till vänster – som hittills varit märkvärdigt tysta i frågan – kan tycka att det är praktiskt när meningsmotståndare tystas. Men om de inte förmår att tänka med annat än känslor bör de ägna sig åt annat än politik, skriver Edward Nordén och Åsa Tallroth, Medborgerlig Samling.