Skip to main content

Sverige behöver en ny politisk kraft – Debattartikel Barometern

Vårt lands samhällsfundament är under press. Varje dag nås vi av rapporter om missförhållanden som visar på nödvändigheten av förändring. Och problemen kan inte lösas av de partier och politiker som orsakat dem. Svensk politik behöver en förnuftig röst, som kombinerar den enskildes rätt till frihet och integritet med ett konservativt förhållningssätt till samhälle och stat. Det är anledningen till att Medborgerlig Samling finns.