Skip to main content

Sveriges näringsliv behöver EU:s inre marknad – inte en utveckling mot Europas förenta stater – Realtid

Inte bara har subventionspolitiken till förmån för vanskötta ekonomier nått tidigare oanade höjder, grunden har dessutom lagts för att ge EU en övernationell beskattningsrätt, bortom de nationella väljarnas kontroll. Det skriver Ilan Sadé, partiledare för Medborgerlig Samling och Lennart Göranson, marknadspolitisk talesperson för Medborgerlig Samling.