Skip to main content

Tjänstemännen måste ta större ansvar för skattepengarna – Debatt Sydsvenskan

Det är viktigt att skattepengarna används ansvarsfullt och att det finns belägg för att beslutade åtgärder ger önskat utfall, så att det kan följas upp, skriver Andreas Nurbo och Martin Frid, MED Malmö.