Skip to main content

Torkan blottlägger den dysfunktionella jordbrukspolitiken – Debatt Nyheter Idag

I grunden har Sverige en hårt reglerad jordbrukspolitik som leder till import av mindre reglerade europeiska jordbruksvaror. Det är dags att i grunden förändra den bondefientliga politiken, skriver Edward Nordén och Anna Jung, MED.