Skip to main content

Tror inte på en snabbfix om pensioner – Debattartikel Kristianstadsbladet

Möjligen är det förmätet av mig att misstänka att mitt förslag om ett individualiserat pensionssystem blev avfärdat som populistiskt.

Men jag vill påstå att en successiv utökning av den individuella delen av den allmänna pensionen är en nödvändighet för ett framtida, hållbart pensionssystem. Pension sparar man till, genom sitt arbete. Pensionen ska vara en drivkraft till att arbeta och ta sitt ansvar för den gemensamma välfärden. Men, själva pensionssystemet får inte vara kompensatoriskt. Det har vi redan löst genom skattesystemet.