Skip to main content

Uppsättning av valaffischer – dyrbart och byråkratiskt – Epoch Times

Reglerna för att sätta upp valaffischer är varken jämlika eller demokratiska. Det drabbar mindre partier utan statligt stöd, och som måste betala drygt en kvarts miljon bara för tillstånden, skriver styrelseledamoten för MED i Kalmar län, Ingvar Ericson.