Skip to main content

Vägavgifter bör ersätta flera skatter – Debatt Svenska Dagbladet

Vi vill införa glesbygdsanpassade vägavgifter i stället för att höja bränsleskatten ytterligare, skriver företrädare för Medborgerlig Samling.