Skip to main content

Vågen kommer, vågen kommer… – Hallandsposten

Utvecklingen runt Nissan bör förstås följas, och i nuläget är det klokast att låta det stanna vid det.