Skip to main content

Väljarna behöver ta mer ansvar i demokratin – Konservativ debatt

Hur kan 60% av väljarna i en demokrati anse att landet går i fel riktning? En majoritet av svenskar röstar i våra fria allmänna val utan att vara nöjda med sina val. Varför?