Skip to main content

Vår yttrandefrihet är hotad – dags att vakna – Expressen

De alltmer högröstade och våldsamma försöken att inskränka våra fri- och rättigheter bör tas på allvar och kraftfullt motas i grind, skriver Staffan Gunnarson (MED).