Skip to main content

Våra politiker måste sluta tramsa – Debatt Nyheter Idag

Underskatta inte vår förmåga att se sammanhang och förstå verkligheten. Kort och gott, sluta tramsa, skriver Håkan Palm, styrelseledamot MED Skåne och
Edward Nordén, vice ordförande MED Skåne